Kes elab Peipsi järves?

Maaeluministeeriumi algatusel valitakse müügiedenduskava "Eesti toit 2015–2020" raames kohaliku toidu tutvustamiseks aasta toidupiirkondi, et pöörata suuremat tähelepanu seal toodetud toidule ning toidukultuurile. Koos austava tiitliga käib külakorda ka sümboolne kahvel. 2016. aastal kandis tiitlit Hiiumaa ning 2017. aastal  Peipsimaa (FB: Peipsimaa Maitsed).

"Tänane Peipsimaa hõlmab Peipsi järve äärt ja selle omavalitsusi piirist piirini. Järv annab kala, järvest väljakasvanud maa sobib hästi köögivilja kasvatamiseks ning ümberkaudsed metsad on täis nii seeni kui marju. Siinne omanäoline toidukultuur sisaldab kilde nii eestlaste, venelaste, vadjalaste, setude, vene vanausuliste kui baltisakslaste köögist, põimides kokku mineviku ning tänase päeva. Lisaks sellele kutsutakse Peipsimaad Eestimaa sahvriks, kuna siit saab soetada kogu talveks vajamineva." 

Nii juhatas oma Peipsi maitseid tutvustava artikli sisse Ülle Jukk. Peipsimaa toidukultuurist rääkides tuleb aga kindlasti rääkida kalast.

Niisiis, kes elab Peipsi järves?

Peipsi järves elab 37 liiki kalu ning 9 liiki kahepaikseid. Kaladest on tuntuimad rääbis, ahven, peipsi tint, lõhe ja haug, aga ka luts, koger, koha, latikas, nurg, roosärg, särg ja peipsi siig. Siin väike ülevaade Peipsi kaladest ning võimalustest nende kasutamiseks köögis.

Kalad on järjestatud alfabeetiliselt.  Kui kalanimega alapealkiri on allajoonitud, siis nimele klõpsates jõuad artiklini, kus on sellest kalast põhjalikumalt juttu. 

Ahven

Harilik ahven ehk Euroopa ahven on ahvenlaste sugukonda ahvena perekonda kuuluv röövkala. Eesti järvede üks levinuimaid kalu. Ahven on väga hinnatud söögikala ja Nami-Namist leiad korraliku valiku ahvenaretsepte (vt siit), lisalugemist ahvena kohta siit.

Inglise keeles: Perch

Angerjas

Euroopa angerjas on kalaliik angerlaste sugukonna ainsast perekonnast angerjas. Loe angerja kohta siit (eriti põnev on angerja teekond!) ning sirvi hinnatud delikatesskalast retsepte siin.

Inglise keeles: Eel

Harjus 

Harjus ehk ärn on lõheliste seltsi harjuslaste sugukonda kuuluv kala, mida kutsutakse ka hõbeforelliks. Toiduks ei kasutata - harjuse püük on aastaringselt keelatud, kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse.

Inglise keeles: grayling

Haug

Harilik haug ehk havi on hauglaste sugukonda haugi perekonda kuuluv röövkala. Kui 2007. aastal valiti Eesti rahvuskala, siis haug jäi napilt räimele alla. Eestlased peevad haugi heaks söögikalaks, valiku retsepte haugi valmistamiseks leiad siit. Nooremad haugid on suurtest kaladest maitsvamad; pühadeperioodil tasub haugi nt hapukapsaga valmistada. 

Inglise keeles: pike

Hink 

Harilik hink on hinklaste sugukonda hinkude perekonda kuuluv kala. Eestis kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse, süüa ei tohi. 

Inglise keeles: spined loach

Hõbekoger

Hõbekoger  on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. Võrreldes tavalise kogrega on hõbekogre liha puisem, ent praadimiseks sobib see hästi. Loe kalandusbioloogi Leili Järve lugu hõbekogrest siit (artikkel ajakirjas "Kalastaja").

Inglise keeles: Prussian carp

Jõeforell

Jõeforell ehk hõrnas on lõhelaste sugukonda kuuluv kala. Eestis töönduslikult vähetähtis, ent spordikalana peetakse jõeforellist lugu. Hinnatud söögikala, valmista sarnaselt meriforelliga

Inglise keeles:  brown trout

Karpkala

Karpkala kuulub karpkalaliste seltsi. Tegemist on looduslikult elava sasaani kultuurvormiga, mis toodi Eestisse juba 19. sajandi lõpus. Karpkalu müüakse enamasti 1-1,8 kg kaaluvana, kuigi nt kalaguru Vladislav Koržets soovitab süüa 5-6 kg kaaluvaid karpkalu, sest need on rammusamad. Kesk-Euroopas on karpkala väga populaarne, kuuludes näiteks ka jõulumenüüsse. Eestlased ei oska karpkalast väga lugu pidada, aga väike valik karpkalaretsepte Nami-Namis on siin

Inglise keeles: carp

Kiisk 

Kiisk on ahvenlaste sugukonda kiisa perekonda kuuluv väike röövkala. Iseenesest väga maitsva lihaga kala, aga väike ja paljude teravate luudega, nii et erilist väärtust söögikalana ei oma. Väga kõrgelt hinnatakse aga kiisapuljongit ja kiisauhhaad. 

Inglise keeles: ruffe

Koger

Harilik koger ehk kuldkoger on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. Eestis väga levinud. Koger on väga maitsev nii praetult kui ka küpsetatult, seda juhul, kui õnnestub mudase kõrvalmaitseta koger kätte saada. Peipsi järvest püütud kogrel mudamaitset ei esine. 

Inglise keeles: Crucian carp

Koha

Koha on ahvenaliste seltsi kuuluv röövkala, väga hinnatud söögikala. Loe koha kohta lähemalt siit, laia valiku koharetsepte leiad samuti Nami-Namist. 

Inglise keeles: pike-perch

Latikas

Latikas on karpkalalaste sugukonda latika perekonda kuuluv kala. Loe Nami-Namist lähemalt siit ning tutvu latikaretseptide valikuga siin.

Inglise keeles: bream

Lepamaim

Lepamaim on karpkalaliste kuuluv väike parvekala. Ei oma kulinaarset väärtust. 

Inglise keeles: minnow

Linask

Linask on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. Sarnaselt angerjale on ka linask kaetud paksu limakihiga, soomused on aga pisikesed ja asuvad naha sees. Töönduslikult kasvatatakse ja/või püütakse linaskit Türgis, Saksamaal, Tšehhis ja Venemaal, Eestis vähem. Maitselt on tegemist siiski väga maitsva kalaga, kui see pole just mudasest veest püütud - siis on kala mudamaitse ja -lõhnaga.  Ühe linaskiretsepti leiad ka Nami-Namist.

Inglise keeles: tench 

Luts

Luts on lutslaste sugukonda tursaliste seltsi kuuluv röövkala; ainus tursaline, kes elab ka magevees.  Loe lutsu kohta lähemalt siit, valiku lutsuretsepte leiad siit.

Inglise keeles: burbot

Luukarits

Luukarits kuulub ogalikuliste seltsi. Väike kala, ei peeta söögikalaks. 

Inglise keeles: nine-spined stickleback

Mudamaim

Mudamaim on karpkalaliste seltsi kuuluv väike parvekala. Ei oma kulinaarset väärtust. 

Inglise keeles: sunbleak

Nurg

Nurg ehk rõks on karpkalalaste sugukonda kuuluv kalaliik. Väliselt üsna sarnane latikale. Töönduskalana Eestis ebaoluline, aga nt Poolas, Venemaal ja Ukrainas püütakse nurgusid ka toidukalaks. 

Inglise keeles: white bream

Ojasilm

Ojasilm on silmuliste seltsi kuuluv kala; jõesilmust väiksem. Võib põhjustada mürgistust, nii et ei oma mingit kulinaarset väärtust.  

Inglise keeles: brook lamprey

Peipsi siig

Peipsi siig ehk ihes on lõhelaste sugukonda kuuluva merisiia alamliik, merisiiast veidi jässakam. Säilinud peamiselt Peipsi järve põhjaosas. 

Inglise keeles: whitefish 

Peipsi tint

Peipsi tint ehk tint on tintlaste sugukonda kuuluva meritindi (fotol) kääbusvorm. Loe tindi kohta lähemalt Nami-Namist siit, retsepte leiad siit. Peipsi tinti kasutatakse toiduks koos peade ja sisikondadega - puhastamiseks on need liiga väikesed. 

Inglise keeles: lake smelt

Roosärg

Roosärg on karpkalaliste seltsi kuuluv kala, Eestis üsna tavaline püügikala. Nami-Namis leiad mõned särjeretseptid.

Inglise keeles: common rudd

Rääbis

Rääbis on lõheliste seltsi kuuluv väike kala, hinnatud delikatesskala. Valik rääbiseretsepte on siin.

Inglise keeles: vendace

Rünt

Rünt ehk harilik rünt on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. 

Inglise keeles: gudgeon

Säga

Säga on sägalaste sugukonda kuuluv kalaliik; püük on Eestis aastaringselt keelatud. 

Inglise keeles: wels

Säinas

Säinas on karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna üks levinuim liik. Säinast peetakse maitsvaks kalaks. 

Inglise keeles: ide

Särg

Särg on karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna üheks enamlevinud liigiks. Nami-Namis leiad mõned särjeretseptid.

Inglise keeles: roach 

Teib

Teib ehk häslik on karpkalalaste sugukonda teibi perekonda kuuluv kala. Lähisugulasteks on säinas ja turb. Teib on väike ja luine, nii et oluliseks söögikalaks seda ei peeta. Loe kalandusbioloogi Leili Järve artiklit teibi kohta siin.

Inglise keeles: dace

Tippviidikas 

Tippviidikas on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. Viidikas on õrna ja maitsva lihaga, sobib nii suppidesse, kui ka praadimiseks-röstimiseks-suitsutamiseks. 

Inglise keeles: riffle minnow

Trulling

Harilik trulling on trullinglaste sugukonda kuuluv kala. Trullingu liha on küll maitsev, aga töönduslikku tähtsust ei oma.  

Inglise keeles: stone loach

Turb

Turb on karpkalaliste seltsi kuuluv väike kala. Kulinaarselt väheväärtuslik ja kehvade maitseomadustega lahjavõitu ja väga luine kala. Kuulub Eestis kaitsealuste liikide III kategooriasse. 

Inglise keeles: chub

Tõugjas

Harilik tõugjas on karpkalaliste seltsi kuuluv röövkala. Tõugjas on kantud Eesti punasesse raamatusse, tema püük on Eestis aastaringselt keelatud. 

Inglise keeles: asp

Viidikas

Viidikas on karpkalaliste seltsi kuuluv kala. Üks Eesti vete rasvasemaid kalu (12%), õrna ja maitsva lihaga. Ralf Mae kirjutab ajakirjas "Kalastaja": "Jätke eelarvamused — viidikasupp, praetud ja marineeritud viidikad, suitsuviidikad ja viidikasprotid, kõik see väärib järgiproovimist ja püsimenüüsse arvamist." Viidikalt tuleb alati eemaldada sisikond, sest viidikal on sapipõis, mis annab toidule kibeda ja väga ebameeldiva maitse.

Inglise keeles: bleak

Vimb

Vimb on karpkalaliste seltsi kuuluv kala, mis väliselt meenutab latikat. Vimb on väga maitsev söögikala, mida süüakse peamiselt soolatuna või suitsutatuna, ent tuntud on ka vinnutatud vimb. Loe vimma kohta lähemalt siin, paar retsepti leiad siit.

Inglise keeles: vimba

Vingerjas

Vingerjas on karpkalaliste seltsi hinklaste sugukonda kuuluv kala, kes kuulus Eestis kaitsealuste kalade III kategooriasse. Muide, vingerjat on kasutatud akvaariumis ilmaennustajana - sealt ka kala ingliskeelne nimi.

Inglise keeles: weatherfish 

Võldas

Harilik võldas ehk euroopa võldas on võldaslaste sugukonda võldaste perekonda kuuluv kala. Eestis kuulub kaitsealuste liikide III kategooriasse. 

Inglise keeles: bullhead

Loe veel:

Artiklit toetab Maaeluministeerium:

Nami-Nami retseptikogu®
postitatud 21.12.2017 10:21 LISA KOMMENTAAR

Kommentaarid