uimastav juustumari

Kasutatakse taimse kalgendajana, nt juustuteol laabi (ingl. k. rennet) asemel.