Mikroobid

Mikroobid ehk mikroorganismid on ainult mikroskoobis nähtavad, valdavalt üherakulised organismid. Mikroobid hõlmavad eelkõige baktereid, peale nende pärmiseeni jt. mikroseeni ning algloomi ja üherakulisi vetikaid.