Termiseerimine

Toorpiima kuumutamine vähemalt 15 sekundiks temperatuuril 57–68 °C, mille tulemusena on piima reaktsioon fosfataastestile positiivne.