Frikadell

Frikadell on väike hakkpall - nt kalafrikadell, lihafrikadell. Skandinaaviamaades tähistab frikadell meie mõistes hakk-kotletti.