Käharendiivia

Käharendiivia on salatsiguri teisend. Välised rohelised lehed on mõrkjamad kui seesmised heledad lehed. Muide - prantsuse keeles on käharendiivia 'Chicorée frisée' ja laialehine endiivia 'Scarole'. Segaduse tekitamiseks kutsuvad prantslased harilikku salatsigurit 'Endive'.