üheteranisu ja kultuur-üheteranisu

"Einkorn" nisu võib tähistada nii looduslikult kasvavat teravilja Triticum boeoticum, või selle kultuurvormi Triticum monococcum. "Kodustati" see nisuliik ilmselt Kagu-Türgi aladel, pronksajal selle nisu populaarsus vähenes. Pinnase suhtes üsna vähenõudlik.