Kirbe pilvik (seen)

Silmatorkav ja tavaline pilvikuliik, säravalt erepunase kübara ja kontrastselt puhasvalge jalaga. Jalg on tavaliselt pikk ja silinderjas, kübar on sile, kuppeljas kuni lame ning vanalt nõgus. Valged kuni kahvatukreemid eoslehekesed on keskmiselt tiheda asetusega. Mürgine rabe seeneliha on põletava maitsega, kuid erilise lõhnata ja ei muuda värvi. Erepunaseid seeneliike on palju, kuid kirbel pilvikul on kübar puhaspunane, seal ei ole purpurseid või musti toone, samuti koordub kübaranahk pea tervenisti maha. Kasvab tavaliselt niisketes samblastes või isegi rabastuvates kohtades okasmetsades ühekaupa või väikeste kogumikena. Eestis väga sage. Mürgine, kupatatult söödav.