aminohapped

Aminohapped jaotatakse asendamatuteks (essentsiaalseteks) ja asendatavateks (mitteessentsiaalseteks). Orgaanilised happed sisaldavad vähemalt ühte amino- ja karboksüülrühma.