farss

Hakkliha-, kala- või seenetäidis. ÕS soovitab kasutada "hakktäidis" farsi asemel.