Boržomm

Boržomm on Boržomist saadav ravimineraalvesi.