berberi part e. muskuspart

Muskuspardid on Lõuna- ja Kesk-Ameerikast pärinevad lihalinnud. Eestis alustati muskuspardi kasvatamist 1981. aastal. Peamisi muskuspardisaadusi on kolm: pardiliha, munad ja pardimaks. Muskuspardid on suured linnud: täiskasvanud isaspart kaalub 4,5-5kg, emaspardid 2,5-3kg. Muskuspardid alustavad munemist 6-9 kuu vanuselt, aasta munatoodang on 60-120 muna. Lihaparte võiks Prantsusmaal läbiviidud uurimuste põhjal realiseerida juba 6-8-nädalaselt: selles vanuses kaaluvad pardid 1,6-3kg, söödakulu 1kg juurdekasvu saamiseks on kõigest 2,6-2,8kg. Kuna selles vanuses tapasaagis on madal, tuleks siiski oodata ja isaspardid realiseerida lihaks 11-12-nädalaselt, emaspardid 10-11-nädalaselt. Selles vanuses kaalub lihakeha keskmiselt 2-3kg. NB! Pardid kasvavad kiiresti kuni 10-nda nädalani, seejärel nende kasv aeglustub ja söödakulu suureneb oluliselt. Eestis on muskuspartide kaal 10-nädalaselt keskmiselt 2,2kg Muskuspardi ristamisel kodupardiga saadakse hübriidid — nn. mullardid. Mullardite liha on väga maitsev ja sisaldab vähe rasva. Lisaks lihale saadakse mullarditelt nende spetsiaalse nuumamise korral väga kvaliteetset pardimaksa. Maks kaalub 500-700 grammi (rekordmaks 1000 grammi); nuumamisel kulub 100g maksa saamiseks umbes 3kg sööta (maisi). Pardimaks on delikatess, mida oleks võimalik realiseerida toitlustusasutustele.