Sahhariin

Suhkrust 500 korda magusam magusaine, bensoehappe sulfamiid.