Janssoni kiusatus

Kuulus anšoovisega maitsestatud kartulivorm Rootsist.