Pasteet

Peenestatud lihast, maksast vm valmistatud külmtoit.