koha (kala)

Koha on hinnatud püügikala maitsva liha ja kiire kasvu pärast. Kuni 20-kilogrammine röövkala, kuulub ahvenlaste sugukonda. Elab mage- ja riimvees, hoidub veekogude avaossa ja tegutseb hämaras. Eestis püütakse koha kõige rohkem Pärnu lahest ja Võrtsjärvest.