Kikkaputk, harilik

Angelica is distributed over Northern Eurasia. All plant parts have a strong and penetrating odour and are occasionally used for cooking, particularly in Northern Europe (e.g., for fish soups). The plant is, however, more important for flavouring liqueurs. Kontinentaalne Euraasia; Eestis kunagi kultiveeritud, metsistunult väga haruldane; antropofüüt Rootsi k. 'kvanne', norra 'kvann', taani 'Strand-Kvan (ssp. litoralis)', soome 'väinönputki', islandi 'Ætihvönn', saksa 'Arznei-Engelwurz', prantsuse 'Angélique'. Användning. Kvanne har sedan lång tid nyttjats som medicinal- eller kryddväxt, den omtalas redan i Olav Tryggvasons saga och i den norska Gulatingslagen från 1100- eller 1200-talet omnämns 'kvannehagar' vilket visar att växten redan då odlades. Fjällkvanne (ssp. archangelica) var förr också en viktig del i samernas kosthåll och Linné skriver under sin lappländska resa att den användes både färsk eller inlagd i renmjölk. Strandkvanne, närbild av frukter Kvanne kan användas som brännvinskrydda eller till te, unga stjälkar och bladskaft kan kanderas och används i finare konfektyr. Enligt Mabberley (1997) är det kvanne som ger likörerna Chartreuse och Benedictine dess karaktäristiska smak. Förr användes den som grönsak, medan roten har använts i medicinskt syfte. Strandkvanne anses ha samma egenskaper som fjällkvanne. http://home.einst.ee/~mesinik/taimed/archang.htm http://www.calmia.ee/Taimed/Pysilill/kikkaputkkorea.htm